Pośrednicy

Anna Sokół-Kifner
specjalista ds. współpracy
System Aktywnej Współpracy
Renata Pilch
Kierownik biura - Gdynia
System Aktywnej Współpracy